Vi har bytt namn till Evia

Om oss

Vi startade som ett litet familjeföretag 2002 och har sedan dess bedrivit verksamheter med hög kvalitet och kompetens utöver det vanliga. Inriktningen har sedan starten varit att bedriva behandling grundad i kunskap kring hur beteenden kan förstås och förändras, och att bedriva den behandlingen med hög kompetens i form av läkare, psykologer, terapeuter och socionomer på plats i verksamheterna.

Med start i heldygnsvård för ungdomar har EVIA utökats med skolverksamhet, öppenvård, och terapimottagning för vuxna. EVIA sprider nu också vår kunskap och vår erfarenhet genom utbildning, handledning och utveckling för organisationer.

I mars 2019 bytte verksamheterna namn till EVIA

Värdegrund

På EVIA står vi för

Beteendeförändring

Vi har fokus på att förstå och förändra beteenden

Våra insatser har en inlärningspsykologisk grund och vi arbetar med evidensbaserade metoder

Flexibilitet

Vi möter individens behov genom anpassningar, engagemang och uthållighet

Vi är innovativa och arbetar lösningsfokuserat

Kunskap

Utbildning och hög kompetens är nödvändigt för att använda våra metoder på ett korrekt sätt

Genom utvärdering får vi förståelse och utvecklas till det bättre

Vi både lär oss och lär ut

Utveckling

Vi är övertygade om att alla kan utvecklas och vi tar ansvar för att ständigt förbättras

Vi bidrar med kunskap och forskning inom vårt arbetsfält

Vi

Med lyhördhet, omtanke och delaktighet skapar vi en vi-känsla med kollegor, ungdomar och uppdragsgivare

Vi arbetar engagerat tillsammans mot gemensamma mål

Behandlingsteam

Behandlingen inom EVIA verksamheter planeras, genomförs och utvärderas dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. Utöver det har EVIA ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som träffas varannan vecka för att säkerställa, utvärdera och utveckla behandlingen för samtliga verksamheter.

 

Behandlingsteamet består av:

Leg. Psykolog Karin Stolare; Föreståndare och verksamhetschef HSL EVIA HVB

Leg. psykolog, psykologspecialist, cert. beteendeanalytiker (BCBA) Laura Talme; Föreståndare/Verksamhetschef Eviaskolan och öppenvård

KBT terapeut Malin Ljungberg; Behandlingsansvarig EVIA Mälarhöjden

Psykolog Zena El-Haj Ibrahim; Behandlingsansvarig EVIA Fisksätra

KBT terapeut Niklas Almlöf; Behandlingsansvarig EVIA Mälarhöjden

KBT terapeut Kent Bäcklin; Behandlingsansvarig Utsluss EVIA Mälarhöjden

KBT terapeut, socionom Maria Bäcklin; Biträdande föreståndare EVIA Mälarhöjden

Barn- & ungdomspsykiatriker Lisa Härdelin Lenerius; Medicinskt ansvarig psykiatriker