Vi på EVIA vill tacka våra ungdomar och deras familjer, uppdragsgivare, klienter, leverantörer för ett gott samarbete och ett fortsatt förtroende under 2020. Vi önskar även att rikta ett stort tack till personalen på EVIA som under detta märkliga år kämpat på, visat...