Välkommen till Evia utveckling

Evia utveckling

EVIA utveckling erbjuder utbildning, handledning och organisationsutveckling för en ökad kompetensnivå och produktivitet i verksamheten. Insatserna skräddarsys utifrån behovet i den aktuella verksamheten och kan handla om allt från kortare punktinsatser kring en brukare, klient eller medarbetare till större insatser så som kompetensutveckling, förändringsarbeten eller implementering av ny metod.

Utbildning och handledning

Utbildningsinsatserna kan handla om kortare föreläsningar om ett specifikt ämne, en föreläsningsserie eller mer omfattande utbildningar som löper över längre tid.

Exempel på innehåll utifrån metod:

 • Grundläggande Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Tillämpad beteendeanalys (TBA)
 • Positivt beteendestöd (PBS), Verksamhetsövergripande PBS
 • ACT; Acceptance and commitment therapy
 • MI; Motiverande samtal, Motivational Interviewing

Exempel på innehåll utifrån tema:

 • Beteendeproblem
 • Kommunikation
 • Stresshantering
 • Färdighetsträning
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Motivation

Handledning erbjuds i form av direkt handledning, ärendehandledning eller process-/yrkeshandledning.

Paketlösningar med t.ex. uppstartsutbildning med efterföljande handledningsträffar, eller stöd i samband med implementering av ny metod kan formas tillsammans med uppdragsgivaren utifrån de behov som finns.

Organisationsutveckling

EVIA hjälper organisationer att förändra beteenden. Vi arbetar med individer, grupper och hela organisationer med Organizational Behavior Management (OBM) som grund i vårt arbete. OBM baseras på inlärningspsykologiska principer och fokuserar på beteenden som påverkar hela verksamheter. En viktig del i detta arbete är att identifiera och skapa förutsättningar för nyckelbeteenden som leder till ett förbättrat resultat för organisationen, oavsett om det gäller effektivitet och produktivitet eller välmående och trivsel på arbetet.

EVIA erbjuder tjänster inom områden såsom grupp-/arbetslagsutveckling, chefscoachning, stresshantering och konfliktlösning. Vi kan hjälpa till med analys och genomförande av en hållbar förändring, samt stöd vid implementeringsprocesser. Vi erbjuder även psykologsamtal för anställda i behov av stöd.

 

 

kontakta oss

Välkommen att kontakta Leg. psykolog Laura Talme för en första kontakt vad gäller era behov och önskemål.