Välkommen till Evia KBT-Mottagning

Individuell KBT-behandling

EVIAs psykologer och terapeuter tar emot privatpersoner, ungdomar och vuxna, för behandling med kognitiv beteendeterapi. Hos oss kan man få individuell behandling för ångest, oro, nedstämdhet/depression, stress och sömnsvårigheter. Du kan också få parterapi, rådgivning och stöttning i föräldraskap eller som anhörig till person med psykiska svårigheter.

Våra behandlingar genomförs med evidensbaserade metoder inom KBT. Fokus i behandlingarna ligger på ”här och nu” och hur vi tillsammans kan skapa förändring för att du ska kunna leva det liv som du vill leva. Vi sätter upp mål för behandlingen och du kommer att få hemuppgifter att genomföra mellan sessionerna.

En behandling startar med två till tre bedömningssamtal då vi kartlägger vad du söker hjälp för och lägger upp ett förslag till behandling. Det är individuellt hur många sessioner som behövs, ofta sträcker sig en behandling över 10-12 tillfällen. Våra sessioner är 50 minuter långa.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Leg. psykolog Karin Stolare för en första kontakt med mottagningen.

karin.stolare@eviagruppen.se

(Tänk på att inte lämna detaljerad information om ditt mående på mail)

Mottagning

Mottagningen är centralt belägen på Götgatan 11, Stockholm