Nu i januari har vi blickat bakåt och utvärderat år 2019 i våra HVB-verksamheter. Vi har haft högt uppställda mål över vad vi ville uppnå under året, flera av målen är uppnådda och andra kommer vi att arbeta vidare med. Särskilt har vi arbetat med att tydliggöra våra behandlingsinsatser ytterligare under året och vi är glada över att vi med råge nått vårt mål att det för uppdragsgivare ska vara tydligt vilka behandlingsinsatser vi genomför med våra ungdomar och varför vi valt dessa insatser! Nu arbetar vi vidare med att formulera målen för 2020 och vi kommer bland annat ha fokus på att än mer öka ungdomarnas delaktighet. 2020- nu kör vi!