Stiftelsen Embrace Malawi Foundation

Stiftelsen Embrace Malawi Foundation

Malawi är ett litet, vackert och fattigt land i sydöstra Afrika mest känt för Lake Malawi, världens största sötvattensjö.

År 2012 reste personal från Evia till Mpasa, en liten by I södra Malawi. Här köpte vi en bit land från byns hövding och skrev att kontrakt för byggandet av ett barnhem genom en lokal byggmästare. Ett år senare var barnhemmet klart och de första barnen flyttade in. Samtidigt bildades stiftelsen Embrace Malawi Foundation som driver och finansierar projektet.

På barnhemmet bor idag 32 barn som alla har förlorat en eller båda föräldrarna i AIDS. Flera av barnen är HIV infekterade och medicinerar mot detta.

Vi vill inte bara hjälpa barnen med det basala i livet som mat, kläder, skola och sjukvård, vi vill även, genom rätt bemötande och trygghet, ge dem värdefulla erfarenheter och en bra start i livet. Vårat mål är att alla barn ska gå vidare till högre utbildningar.

Barnen tas om hand av lokal personal som ser efter dem som om de vore deras egna. Personalen leker, umgås och hjälper dem att övervinna de svårigheter som många av dem har upplevt.
Embrace Malawi är en icke vinstdrivande, religiöst och politiskt obunden organisation. Alla pengar går oavkortat och utan undantag direkt till drivandet av verksamheten i Mpasa.

Sponsring är självklart alltid uppskattat, alla gåvor kommer till användning.

Det finns så mycket vi kan göra och uppnå!

Malawi is a beautiful but very poor small country in south eastern Africa, not well known to the rest of the world with the possible exception of the stunning Lake Malawi.

In 2012 staff from Nackagården travelled to Mpasa village outside Phalombe in Southern Malawi. We bought a piece of land from the village chief and signed a contract with a local builder to build an orphanage. One year later the building was finished and the kids moved in. At the same time we created the Embrace Malawi Foundation to run and oversee the orphanage.

The center is today home for 32 children who have all lost one or both parents, usually to HIV/AIDS, and some of them are infected by HIV themselves.

What we try to achieve is to not only to meet their basic needs such as food, clothes, school and medical care but also help them to learn valuable life skills and get a good start in life. We hope to see all of them continue to secondary school and maybe even higher education.

The children are looked after by our local staff who care for these children as if they were their own. They play, laugh and help them to overcome the hardship many of them have experienced.
Embrace Malawi is a religiously and politically independent foundation and strictly non-profit. All the financing goes exclusively and without exception straight to administering the operations in Mpasa.

Funding is of course always needed and any donation is greatly appreciated.

There is so much we want to do and achieve!