Evia och dess behandlingsplatser och metoder

Nackagårdens behandlingshem

Vi hjälper barn och ungdomar

Individuella terapiinsatser av psykolog och terapeuter

En tydlig Rubrik

Evia HVB

Några få ord som lockar in att läsa mer ….

Skola med behandling

Några få ord som lockar in att läsa mer ….

Öppenvård

Några få ord som lockar in att läsa mer ….

Utveckling

Några få ord som lockar in att läsa mer ….

Om oss

Nackagården ökar livskvalité för utsatta barn och ungdomar genom trygghet, bemötande och kvalificerad behandling.

Hos oss lär sig ungdomar att handskas med sina problem genom vägledning och undervisning istället för klander och disciplinåtgärder. Behandlingsteam på plats, bestående av psykolog, KBT-terapeuter och kvalificerad behandlingspersonal dygnet runt, säkerställer att Nackagården är en trygg plats för ungdomar, oavsett hur de klarar av världen utanför. Inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys utgör grunden för all behandling och där bemötandet är i fokus.

Nackagården erbjuder en sammansatt och individanpassad vårdkedja. Hela vägen. Från kartläggning och utredning, öppenvård och skolinsatser, placering på behandlingshem till utsluss och eftervård. I samtliga steg ges evidensbaserade behandlingsinsatser som sätter ungdomen i fokus. Med högsta kvalitet som ledmotiv.

Nyheter

Vårkonferens

Nu har EVIA haft gemensam vårkonferens för alla våra verksamheter! En dag då vi på olika sätt arbetade med vår värdegrund och med våra långsiktiga fokusområden. Dagen bjöd på utmaningar, kreativitet, utveckling och skratt. Det är alla våra medarbetare som utgör...

Den 4 mars bytte Nackagården/Funkis namn till EVIA.

Vi har länge velat samla våra verksamheter under ett gemensamt namn, dels för att tydliggöra att våra verksamheter hör samman och dels för att synliggöra att vi kan hjälpa till med insatser inom flera olika områden. Nu har vi gjort verklighet av det, men det är bara namnet som byts, verksamheterna förblir desamma. Vi behåller vår höga kvalitet, unika kompetens och vårt stora engagemang men framöver under namnet EVIA!

Kontakt med evia hvb

Telefon 08-500 204 10 (växel)

Fax 08-464 74 72

Mail info@nackagarden.se

Besöksadress

Båtsmanskroken 28
129 40 Hägersten

Postadress

Nackagården AB
Box 2041
127 02 Skärholmen

Föreståndare:

Karin Stolare
tfn: 072-2360606

Behandlingsansvarig:

Niklas Almlöf
tfn: 070-8608574

Personalansvarig & Behandlingsansvarig

Utsluss: Kent Bäcklin
tfn: 070-3938443

Kontakt information med Öppenvård

Nackagården Fisksätra HVB & Utsluss
Telefon 08-500 204 10 (växel)

Fax 08-717 63 60

Mail info@nackagarden.se

Besöksadress
Fisksätra Torg 20
133 41 Saltsjöbaden

Postadress
Nackagården Fisksätra AB
Box 2041
127 02 Skärholmen

Föreståndare: Karin Stolare
Kontakt: karin.stolare@nackagarden.se, tfn: 072-2360606

Behandlingsansvarig: Zena El Haj Ibrahim
Kontakt: zena.elhajibrahim@nackagarden.se, tfn: 073-4428758

Personalansvarig: Malin Oslak
Kontakt: malin.oslak@nackagarden.se, tfn: 073-0329220

Kontakt information med Skola

Funkis skola och Öppenvård

Telefon 08-500 204 10 (växel)

Mail info@funkiskola.se

Besöksadress
Klockargatan 17
137 38 Västerhaninge

Postadress
Funktionsanalys i Skola Stockholm AB
Box 2041
127 02 Skärholmen

Rektor: Mattias Ravander
Kontakt: mattias.ravander@funkiskola.se, tfn: 070-6608323

Föreståndare & Behandlingsansvarig: Laura Talme
Kontakt: laura.talme@funkiskola.se, tfn: 076-3144410

Sök plats hos oss

Varmt välkommen att kontakta Leg. Psykolog Karin Stolare för en första bedömning gällande en eventuell placering i någon av våra verksamheter.

Tfn: 072- 2360606

Karin.stolare@nackagarden.se

Sök jobb hos oss

För intresseanmälan att arbete inom våra verksamheter vänligen kontakta: Nackagården Mälarhöjden HVB:
Kent Bäcklin, kent.backlin@nackagarden.se Nackagården Fisksätra HVB:
Malin Oslak, malin.oslak@nackagarden.se
Funkis skola & öppenvård:
Laura Talme, laura.talme@funkiskola.se alt. rektor mattias.ravander@funkiskola.se

Skriv till oss

2 + 1 =