Hos oss är inte vinterbad en ny trend. Ungdomar och personal använder vår privata brygga på Evia HVB sommar som vinter även i år.