EVIAs verksamheter påverkas, likt alla andra, av det som händer runt om i världen och i Sverige kopplat till Covid-19. EVIA följer noga situationen och har redan vidtagit flera åtgärder utifrån rådande läge. Här nedan kan du ta del av några av de åtgärder som arbetas...