Vi på EVIA arbetar kontinuerligt med att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheterna. En central faktor för oss är att vi arbetar utifrån vetenskapligt grundade metoder och där samtliga delar av våra verksamheterna genomsyras av beteendeanalysen.  EVIA har nu fler OBM (Organizational Behavior Management) certifierad personal på plats i verksamheterna som dels kvalitetssäkrar arbetet internt men som också erbjuder handledning, utbildning och organisationsutveckling externt.

För mer information kontakta gärna verksamhetschef Laura Talme, tfn: 076-3144410 / laura.talme@eviagruppen.se