Välkommen till Evia

Evia Mälarhöjden HVB och Utsluss 

EVIA Mälarhöjden är ett behandlingshem specialiserat på neuropsykiatriska funktionshinder. Vi erbjuder evidensbaserad vård och kvalificerad behandling utifrån ungdomens behov. Ungdomen ges en unik helhetslösning med skola och utsluss/eftervård via en placering på EVIA Mälarhöjden.

Med Stockholms city på lagom avstånd och Mälaren som granne erbjuds ungdomen en stimulerande vardag med vacker miljö där bad, grönsaksodling och fiske är populära aktiviteter. Samtidigt som ungdomen har möjlighet att utveckla sin kreativa sida i hemmets verkstad och musikrum.

Målgrupp

På behandlingshemmet bor pojkar i åldrarna 13-19 år som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i behov av utredning därav. Diagnoser inom autismspektrumet och ADHD är vanligt bland ungdomar som bor på Evia Mälarhöjden.

Ofta har ungdomarna också annan psykiatrisk problematik såsom tvångssyndrom, social fobi, depression, trotssyndrom och uppförandestörning. Att ungdomarna isolerar sig, slutar gå i skolan och ägnar sig åt omfattande dataspelande, eller får svårhanterbara aggressiva utbrott är en vanlig bild av hur det kan se ut för ungdomar innan de flyttar till oss.

Skola/dagaktivitet

Behandlingshemmet erbjuder en unik helhetslösning med Eviaskolan där behandlingshemmet och skolan arbetar tillsammans med ungdomen i fokus. Behandlingen på hemmet och i skolmiljön samplaneras så att den boende får de bästa förutsättningarna och att behandlingsinsatserna optimeras.

Behandlingshemmet samverkar även med andra skolor runt om i länet för att tillgodose ungdomens behov på bästa sätt. Samverkan kring skola/dagaktivitet är ett prioriterat område som den boende och dess kontaktperson planerar och följer upp tillsammans.

Utsluss/eftervård

För att ytterligare skapa långsiktiga och hållbara insatser finns speciella utslussningslägenheter kopplade till behandlingshemmet, det vill säga behandling i eget boende. Redan vid inskrivning diskuteras frågan om utsluss. Behandlingshemmet har en strukturerad modell för att förbereda ungdomen på ett mer självständigt boende.

Kvalitet

Evia Mälarhöjden arbetar utifrån kvalitetsstandard ISO 9001 samt SOSFS 2011:9 gällande verksamhetens kvalitetsarbete och ledningssystem.

 

sök plats hos oss

Varmt välkommen att kontakta Leg. psykolog Karin Stolare för en första bedömning gällande en eventuell placering i vår HVB verksamhet.