Vi på EVIA vill tacka våra ungdomar och deras familjer, uppdragsgivare, klienter, leverantörer för ett gott samarbete och ett fortsatt förtroende under 2020. Vi önskar även att rikta ett stort tack till personalen på EVIA som under detta märkliga år kämpat på, visat stort mod och gjort sitt allra bästa varje dag!

Vi ser nu fram emot ett nytt år och att tillsammans med våra ungdomar, klienter, anställda, uppdragsgivare ta oss an nya utmaningar och utvecklas.

God Jul och Gott Nytt År från oss på EVIA

(fotot är från EVIA HVB där ungdomar och personal har julpyntat tillsammans)