Ett gäng från EVIA deltog den 29-30/9 på ABAIs internationella konferens i Stockholm där vår behandlingsmetod Tillämpad Beteendeanalys (TBA) stod i fokus.

Det var två fullspäckade dagar som gav mycket information, intressanta uppdateringar av forskningsläget och massor av inspiration. Allt detta tar vi med oss i vårt fortsatta arbete i ´och med att utveckla våra verksamheter. Extra spännande var det att lyssna på vår kollega Alexandra Ahlgren från ABA for Change, vår verksamhet i Australien, som var med i en paneldiskussion kring arbetet med att etablera ABA (TBA) globalt.