Välkommen till  Evia

Evia Fisksätra HVB & utsluss

EVIA Fisksätra är ett behandlingshem med kvalitet i fokus som erbjuder evidensbaserad behandling för ungdomar med beteendeproblematik. EVIA Fisksätra  har särskild kompetens att ta emot ungdomar från olika kulturella bakgrunder.

Utöver den beteendefokuserade behandlingen har EVIA Fisksätra  stor erfarenhet av att arbeta med samhällsorientering bland annat genom att ge stöd och hjälp till ungdomar i kontakten med myndigheter och integration in i samhället. Hemmet är beläget nära service som bibliotek, vårdcentral, kommunalt färdmedel, café, träningsanläggning. Samtidigt finns vattnet och badplats endast några minuters promenad bort.

Målgrupp

På behandlingshemmet bor pojkar i åldrarna 14-18 år med psykosocial problematik, ofta grundat i psykiatriska problem såsom depression, ångest, traumarelaterad problematik och social fobi . Ungdomarna kan även ha begynnande problem med droger och/eller kriminalitet. Gemensamt för ungdomarna är att de använder sig av undvikande, utåtagerande och/eller trotsbeteenden för att lösa problem som uppfattas som kravfyllda.

Ungdomen är i behov av att bo i en miljö som kan erbjuda omfattande behandling och vård för att klara av krav från samhället och individ, gränssättningar eller att bygga upp och lära sig behålla relationer.

Skola/dagaktivitet

EVIA Fisksätra samverkar med skolor runt om i länet för att tillgodose ungdomens behov på bästa sätt. Behandlingshemmet har ett väl upparbetat samarbete med flera skolor i närområdet. Samverkan kring skola/dagaktivitet är ett prioriterat område som ungdomens kontaktpersoner tillsammans med ungdomen planerar och följer upp.

Utsluss

Kopplat till behandlingshemmet finns utslusslägenheter för att erbjuda ytterligare långsiktiga och hållbara insatser genom behandling i eget boende. Redan vid inskrivning diskuteras frågan om utsluss. Behandlingshemmet har en strukturerad modell för att förbereda ungdomen på ett mer självständigt boende.

Kvalitet

EVIA Fiskätra arbetar utifrån kvalitetsstandard ISO 9001 samt SOSFS 2011:9 gällande verksamhetens kvalitetsarbete och ledningssystem.

 

sök plats hos oss

Varmt välkommen att kontakta Leg. psykolog Karin Stolare för en första bedömning gällande en eventuell placering i någon av våra HVB verksamheter.