WeMind och Evia har under många år arbetat sida vid sida med liknande fokus på hög kvalitet, evidensbaserade metoder och hög kompetens på plats i verksamheterna. Nu har vi slagit ihop våra påsar för att fortsätta vår utveckling tillsammans och skapa än bättre förutsättningar för att göra det vi gör bäst- hjälpa människor till ett bättre liv.

Verksamheterna Wemind HVB, Evia HVB, Eviaskolan och Evia öppenvård kommer att ingå i WeMinds affärsområde Individ och Familj och respektive verksamhetschef kommer ingå i en gemensam ledningsgrupp för området.

– WeMind har identifierat att Eviagruppens verksamheter håller mycket hög kvalitet i de tjänster som man gör för de familjer vars barn får stöd från dem. Både skolverksamhet, öppenvård och behandlingshem är omsorgsfullt skapade för att med den unges behov i centrum tillhandahålla det bästa bemötande som står att finna. Verksamheterna har en tydlig utgångspunkt i forskning och erbjuder fina processer för att evidensbasera sina tillvägagångssätt. Släktskapet med WeMind är därmed tydligt och när möjligheten att gifta ihop Eviagruppen med våra befintliga verksamheter uppenbarade sig blev valet enkelt. WeMind har som målsättning att erbjuda evidensbaserade verksamheter med hög kvalitet till fler målgrupper än idag och ser fram emot att tillsammans med Eviagruppens verksamheter bredda organisationens möjligheter att nå det målet, säger Urban Pettersson Bargo, VD och grundare av Wemind.

Evia kommer att fortsätta vara den lilla verksamheten med det stora hjärtat. Initialt är den enda förändringen som sker att aktier byter ägare. Arbetssättet förblir det samma, uppdragsgivare, familjer och huvudpersoner kommer att ha kontakt med samma personer som innan. Aktuella avtal och placeringar löper på precis som tidigare, loggan sitter kvar på dörren.

https://www.wemind.se/nyheter#/pressreleases/eviagruppen-blir-del-av-wemind-familjen-3158222

wemindhvb.se