Vi har länge velat samla våra verksamheter under ett gemensamt namn, dels för att tydliggöra att våra verksamheter hör samman och dels för att synliggöra att vi kan hjälpa till med insatser inom flera olika områden. Nu har vi gjort verklighet av det, men det är bara namnet som byts, verksamheterna förblir desamma.
Vi behåller vår höga kvalitet, unika kompetens och vårt stora engagemang men framöver under namnet EVIA!