God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi på EVIA vill tacka våra ungdomar och deras familjer, uppdragsgivare, klienter, leverantörer för ett gott samarbete och ett fortsatt förtroende under 2020. Vi önskar även att rikta ett stort tack till personalen på EVIA som under detta märkliga år kämpat på, visat...
OBM- Organizational Behavior Management

OBM- Organizational Behavior Management

Vi på EVIA arbetar kontinuerligt med att utveckla och kvalitetssäkra våra verksamheterna. En central faktor för oss är att vi arbetar utifrån vetenskapligt grundade metoder och där samtliga delar av våra verksamheterna genomsyras av beteendeanalysen.  EVIA har nu fler...