Vi blickar bakåt och planerar framåt!

Vi blickar bakåt och planerar framåt!

Nu i januari har vi blickat bakåt och utvärderat år 2019 i våra HVB-verksamheter. Vi har haft högt uppställda mål över vad vi ville uppnå under året, flera av målen är uppnådda och andra kommer vi att arbeta vidare med. Särskilt har vi arbetat med att tydliggöra våra...